October 27, 2016

ختم روزگار

--------

پنجشنبه‌ها می‌رفتیم شمال جمعه شب یا شنبه صبح برمی‌گشتیم. پدرم از اولین گروه دیپلمه‌های دارالفنون بود که از آنهمه درس و ریاضی و ادبیات و فیزیک و فلان، فقط آداب و تشریفات را خوب به خاطر سپرده بود. سرش را می‌انداخت پایین تا چشمم توی چشمش نیفتد که روی‌مان به هم باز شود: «با کی میری با چی میری کجا میری چرا میری؟» زیرچشمی می‌پاییدمش تا یکباره نگاهش به چشم‌هام نیفتد که روی‌مان به هم باز شود: «پدرجان! داریم میریم رامسر، هواخوری. با حمید و حسین و همین علی. با ماشین خودم میریم. یواش هم میریم. بعد از یک هفته کار روزانه و درس شبانه اینو هم نمی‌تونی به ما ببینی؟»

«کجا می‌مونین؟»

«ویلا ویلا اوتاق اوتاق!»

«نمیشه! یا نرین یا هتل بگیرین مثل آدم.»

پیش از انقلاب بزرگترین معضل ما هجده ساله‌ها مشکل مسکن بود. هویدا نتوانسته بود مشکل مسکن جوانان را حل کند. مملکت داشت از هم می‌پاشید. راستی راستی داشت انقلاب می‌شد. این لایه‌های مذاب غریزه و شهوت مثل ورزایی که خون دیده، شاخ‌هاش را تیز کرده بود که بزند کون مملکت را پاره کند. شمر هم جلودارش نبود. وزیر انرژی در یک سخنرانی گفته بود: «خانم‌ها! آقایان! بذارین با زبون ساده حرف بزنم. بذارین بگم دیگه! ما که دیگه با هم تعارف نداریم. از این جنگولک‌بازیا گذشته‌یم که اغماض کنیم. باور بفرمایین این انرژیه. این داره سرنوشت بشریت رو تعیین می‌کنه...» نوک انگشت‌های دست چپش توی جیب شلوار به نرمی داشت هستی‌اش را نوازش می‌داد که باور کند هست. هستی همین است که هست: «به من اجازه بدین که بگم سرنوشت ما آینده‌ی ما همینجا با همین انرژی تبیین و تعیین میشه.» کف کف کف... همه داشتند براش دست می‌زدند. اما دوربین روی صورتش تمرکز کرده بود؛ رسمی و لباس‌پوشیده، نه لخت و ژولیده. ظاهر و باطن به هم نمی‌خورد. نمی‌توانستی تصور کنی زنی که این‌چنین لباس مرتب به تن دارد، لای ملافه‌های درهم‌پیچیده قیافه‌اش چه جوری می‌شود. یا این مردی که کراوات از گردنش نمی‌افتد، همین آقای مهندس همین جناب دکتر چه موجود مچاله‌ای ست توی رختخواب. پففففف! به هر کسی نگاه می‌کردی مثل دیوانه‌ها می‌خواست با کله‌اش بزند زرت مملکت را قمصور کند. همه غصه‌دار، همه تابلو، همه گرفتار!

پدر من آنهمه ملک و املاک و باغ داشت ولی ما یک وجب جا نداشتیم. تف! هیچوقت جا نداشتیم. می‌رفتیم شمال. ویلا ویلا! اوتاق! اوتاق! پدرم پاهاش را به زمین می‌کوبید: «هتل بگیرید مثل آدم، همینجوری نه!» چقدر بهانه بارش کردیم؛ چرا بیخود اینهمه پول برای هتل؟  نداریم، ندارند. ندا... می‌گفت: «کافیه!» و البته خوب می‌دانست که هتل از ما شناسنامه مطالبه می‌کند... ولی به روی‌مان نمی‌آورد از درِ دیگرش وارد می‌شد. هر هفته یک بساطی باهاش داشتیم، یک مصیبت هم با صاحبان ویلا ویلا اوتاق اوتاق، که دندان‌شان گرد می‌شد. می‌دانستند خلافیم، تلکه‌مان می‌کردند. ما هم داشتیم و ناچار می‌سلفیدیم. بعد که برمی‌گشتیم در راه همه خواب بودیم. اصلاً همه چیز دیگر خوابیده بود، جز دغدغه. تا برسیم چقدر دغدغه داشتیم! از کدام در داخل شویم؟ چه جوری بگذریم؟ خدا این مامان‌های ما را از ما نگیرد، بخدا! یکی دو روز روابط تیره بود. با پادرمیانی مامان خلاصه تا نیمه‌ی هفته یواش یواش روابط در حد کاردار بهبود می‌یافت. و تا می‌آمد به استقرار سفیر بینجامد، شده بود پنجشنبه، و باز روز از نو روزی از نو، فیل‌مان هندوستانش می‌گرفت. موی مدل بیتلز، موزیک پینک فلوید و داریوش و فروغی و فرهاد، شلوار لوله تفنگی جیمز دین، (چقدر به آن دمپاگشادپوش‌های دهاتی می‌خندیدیم!) عطر پوران هوم، و وفور نعمت. همه هم اهل، ما هم ختم. البته آن روزگار رابطه‌ها مثل این روزگار نکبت، هیئتی و ضربدری و خوکی و طویله‌ای نبود. هر کس سرش تو آخور خودش بود. پرنسیپ و مرامی وجود داشت هنوز. موبایل و اینترنت نبود اما دوزاری زیاد بود. سی چهل تایی همیشه ته جیب‌مان داشتیم که لنگ نمانیم، و با همان کار دیگران را هم گاهی راه بیندازیم. لامصب معجزه می‌کرد. کافی بود یک دختر مستاصل سر چهارراه را که زل زده بودی توی چشم‌هاش به زبان بیاری: «ببخشین! آقا! شما دوزاری دارین؟» آخ آره. چند تا می‌خوای؟ کف دستم را جلوش گرفته بودم پر از سکه‌های نو. توی راه شمال سرش را گذاشته بود به شانه‌ام: «یعنی با یه دوزاری؟» گفتم: «به کی می‌خواستی تلفن کنی؟» معصومانه نگاهم کرد: «هیشکی بخدا. یه لحظه ترسیدم بری رد بشی دیگه نبینمت. خونه‌تون منیریه ست؟» «نه! خونه نداریم که.» «اذیت نکن دیگه! خونه‌تون کجاست؟» «تو باغچه.» «واااااه! پس منیریه چیکار می‌کردی؟ کجا می‌رفتی؟» «دنبال تو می‌گشتم.» بازوی چپم را بغل زد: «آخ! واقعا؟ چه خوب کردی اومدی. اصلاً به من چه خونه‌تون کجاست!؟ خوب کردی اومدی.» آخ! چه صدایی! فکر کن! یک هفته مغزمان داغ می‌کرد و هر دری می‌زدیم نمی‌توانستیم مشکل مسکن مملکت را حل کنیم. حل نمی‌شد سگ‌پدر. امورات‌مان هم با پاتیناژ و قصر یخ و دانسینگ و دیسکو و سینما و لاس‌خشکه نمی‌گشت، یک هفته بکوب بکوب کار و درس، لحظه‌شماری می‌کردیم تا پنجشنبه برسد بزنیم به جاده. در طول راه بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق صاحب ویلا ویلا اوتاق اوتاق بود که کمتر سرکیسه‌مان کند. آن اواخر یک پای ثابت هم در محله‌ی لَمتر رامسر پیدا کرده بودیم که نزدیک‌های انقلاب مردکه یک قبضه ریش گذاشته بود و از ما اصول دین می‌پرسید. یک شب از پشت پنجره دیدم دوست مرا در تاریکی چسبانده سه‌کنج دیوار: «پدر مادرت کین؟ واسه چی راه می‌افتی هر هفته با این جوان نامحرم میای اینجا؟ خواهر من! دختر من! حیف زیبایی تو نیست؟ می‌دانی اینی که تو باهاش میای تا به حال چند تا مثل تو رو پرپر کرده؟ چرا فریب‌شو می‌خوری خواهر من؟! دختر من! می‌دانی من تا به حال دختر به قشنگی تو ندیده‌ام؟ خواهر من چرا با این نامحرم بی دین...» و بی‌ناموس جوری به من اشاره کرد که انگار کلاشینکوفش را توی سینه‌ام خالی می‌کند. دخترک ترسیده بود و گریه می‌کرد. اسمش یادم نیست. دوید طرفم تنگ بغلم کرد. دلش می‌خواست پشتش بایستم. و البته که ایستادم. یادم هست زاهدانی‌الاصل بود و ماه بود. با چشم‌های سیاه تیزهوش که آتش از وجودش زبانه می‌کشید. یک جور مینیاتوری قشنگ بود. توی تاریکی هم چشم‌هاش مثل زغالی آتش‌گرفته می‌سوخت. قیافه‌اش هنوز از یادم نرفته اما اسمش؟ نه. یادم نیست. اسم هیچکدام‌شان یادم نمانده.

آن شب پیش از این که کار بالا بگیرد سوار شدیم و منطقه را تغییر دادیم. خیلی کیف کرد. بهم افتخار کرد. رفتیم جواهرده مجاور شدیم. عجب مهی! عجب کوهی! عجب شبی! عجب سرشیر و عسل صبحانه‌ای. دخترک می‌گفت: «اگه پروژه‌ی نیم ترم نداشتم تمام لاستیک‌هاتو پنچر کرده بودم.» گفتم پدسسسسگ! و در حیاط بزرگ آن ویلای سبز پر از پرتقال و نارنج دنبالش کردم و توی استخری که آبش را کشیده بودند، گرفتمش. نفس‌زنان چسباندمش به آن دیوار آبی، نفسم را در سینه حبس کردم و خواستم بهش بگویم: «از تو قشنگ‌تر خدا زنی آفریده‌؟» حباب‌های نفس از بالاسرش گذشت. زبانش را چسباند به سق تا بگوید «نه!» آخ! و به من آویخت. دلم ریخت. کم آوردم. با چشم‌هام بهش فهماندم که نفس کم دارم. لب‌هاش را گذاشت روی لب‌هام، موج اکسیژن ریخت توی ریه‌هام. سبک شدم. موهاش را چنگ زدم. گفت نکن! خندیدم. موهاش را بیشتر توی چنگم گرفتم. خندید گفت بکن! آب بالای سر ما آسمان را به رقص آورده بود. نگاهش می‌کردم. نگاهش می‌کردم. داشت فرو می‌رفت. چشم‌هاش بسته بود. گرفتمش. دست انداختم دور گودی کمرش. لباس‌هاش را در تنش جر دادم و رها کردم. شاخه‌های پر از پرتقال سنگین شده بود خمیده روی آب تاب می‌خورد. یک تکه از لباسش را آوردم جلوی چشمش. خندید. زن شد و خندید. خواستم سبک شود بیاید بالاتر، بیاید روی تنم. با اخم قشنگی خندید خندید خندید. تکه تکه لباس‌هاش مثل ابر می‌رفت بالای آب، نزدیک شاخه‌های خمیده. (یک تکه‌اش را هنوز اینجا با خودم دارم.) گفتم: «ببین! از من نمی‌تونی فرار کنی. خب؟» گفت: «خب.» و درست همان لحظه لب‌هاش را آرام بوسیدم. طعم نارنجی پرتقال تسخیرم کرد. گفتم: «نارنج دزدیدی؟» «اوهوم.» باز بوسیدمش. بعد روی تنم سبک آرام گرفت. داشتم غرق می‌شدم، ولی او باله می‌زد که مرا زیر تنش نگه دارد. لبم را می‌بوسید و می‌گفت: «دوستت دارم...» و تکرار می‌کرد، تکرار می‌کرد: «دوستت دارم.» ماه آسمان افتاده بود لای موهاش، و من توی فکر بودم مگر می‌شود از ظهر تا شب زیر آب عشقبازی کرد؟

گفتم تو؟ باز زبانش را گذاشت پشت سق: «نه! تو. فقط تو» و انگشت اشاره‌اش را به طرفم گرفته بود و هی به من نزدیکتر می‌شد تا به ترفندی مرا از جمع ببرد بیرون بچسباند به دیوار پشت درِ آشپزخانه: «منو با هیشکی و هیچی قاطی نکن. منو بغل کن! بو کن! ببین! میخوام مستت کنم. می‌خوای؟» همه خواب بودند و او با صدای یواش روی زندگی‌ام راه می‌رفت: «می‌خوای؟» و یک پر پرتقال گذاشت توی دهن خواب‌زده‌ام. دست‌هاش بوی پرتقال نارس می‌داد و مستم می‌کرد. می‌دانستم شب‌ها زیر شاخه‌های باغ، پرتقال‌های نارس را با ناخن پوست می‌کند، می‌خورد و چند پر برای من می‌آورد که خوابم را حرام کند. پدسسسسگ! کجایی؟ اگر حالا اینجا بود بهش می‌گفتم شاید به خاطر همین خوب گشتن روزگار بود که چشم و نظر اینجوری معلول‌مان کرد، کژ و کول‌مان کرد. مادربزرگم می‌گفت چشم نظر تیرآهن را کج می‌کند، و هی برام اسپند دود می‌کرد. می‌فهمی؟ انقلاب شد. جوان‌ها علیه مشکل مسکن شورش کردند، (نخند پدسسسسگ!) فریاد کشیدند، خون دادند تا بلکه این معضل را شکست دهند. آنهمه جوان پرپر آنهمه معلول آنهمه حجله، هیچ هیچ هیچ! بعد از انقلاب هم مشکل مسکن و شناسنامه حل نشد که نشد. حتا بدتر هم شد. باز این معضل شناسنامه و هتل و ویلا ویلا اوتاق اوتاق بحث هر هفته‌ی ما بود، بعد هم اوایل دهه‌ی شصت، دختر و پسر بی شناسنامه توی یک ماشین به سوی شمال یعنی حرکت تند سیاسی، یعنی ضد انقلاب، یعنی ته بدبختی! «خواهر! با این برادر چه نسبتی داری؟» «من؟» «آره. تو! پیاده شین! برادرا اونطرف، خواهرا اینطرف!» یاااااعلی!

البته که ما ختم بودیم، می‌زدیم راه بهتر پیدا می‌کردیم؛ دخترها با اتوبوس، پسرها با ماشین من. همیشه هم زودتر می‌رسیدیم آنجا ویلا ویلا اوتاق اوتاق را می‌گرفتیم بعد می‌رفتیم در تاریکی یواشکی دشمنان اسلام را می‌آوردیم. وخب با ترس و لرز هیجانش بیشتر بود کیفش هم بیشتر بود. می‌گفتند دوای عاجل سکته‌ی قلبی ست. قلب قوی می‌شود؛ مثل تیرآهن! و ما همه قوی بودیم. بدیش این بود که اینور و آنور نمی‌شد رفت. خریدی می‌کردیم، غذایی می‌گرفتیم برمی‌گشتیم توی سالن می‌خوردیم و می‌نوشیدیم و حرف می‌زدیم و بی‌خیال دنیا و مافیها می‌خندیدیم، و آخر شب هر کسی دست دوستش را می‌گرفت و می‌رفت بالا. پرده‌ها انداخته، گوش‌ها تیز، همیشه آماده‌ی یورش احتمالی برادران کمیته. به‌هوش بودیم. فقط مامان علی خرش کرده بود و تلفن صاحب ویلا ویلا اوتاق اوتاق را برای روز مبادا «قربونت برم علی جون» ازش گرفته بود. بعد هم این نمره تلفن را یواشکی داده بود به شهلا که نامزد حسین بود و خانه‌شان دیوار به دیوار خانه‌ی علی این‌ها. یک شب، واااای! نصفه‌های شب داشتیم مرضیه و شجریان گوش می‌دادیم، بحث سیاسی بالا گرفته بود، دست‌مان در دامن ساقی سیمین ساق، مست لایعقل ولو شده بودیم، صاحب ویلا ویلا اوتاق اوتاق خواب‌آلود آمد دم در سالن: «آقا جان، نامزد این حسین آقا تلفن زده باهاش کار واجب داره...»

تف! عجب مصیبتی! عجب مصیبتی! قشنگ دیدم که حسین جلو چشم همه‌ی ما مریض شد. رسماً مریض شد. شروع کرد به لرزیدن، بعد لقوه گرفت، مثل محمدعلی کلی در سالیان آتی، با پارکینسون طول آن سالن را عقب عقب طی می‌کرد و با دست‌هاش جلو صورتش جوری گارد بسته بود که هوک چپ جوفریزر توی صورتش پهن نشود! دختری که همراهش بود (اسمش یادم نیست) جیغ می‌کشید، موهاش را چنگ می‌زد، نامزد؟! گازش می‌گرفت، با پاشنه‌ی کفشش بی‌وقفه می‌کوبید توی کله‌اش، نامزد؟! و آن بخت‌برگشته سرواژه می‌کرد. نه این که توی خواب حرف بزند، نه. در بیداری شعر می‌گفت. آنوقت غش کرد. دهنش کف کرد و بیهوش افتاد. آب ریختیم به هوشش آوردیم. پاشد نشست، انگار از سفر قطب شمال آمده شروع کرد سوره‌ی والذاریات خواندن. بعد دوباره مریض شد. باور می‌کنید؟ انگار شب یلدا بشود شام غریبان. تا به حال ندیده بودم یک جوان از دو طرف چنان قیچی شود که کرک و پرش برای ابد بریزد. کتک‌کاری و فحش‌خوریش که تمام شد، همراهش رفتم تا اقلاً آنسوی جبهه‌اش را جمع و جور کنم. پای تلفن خیس عرق به وضوح می‌لرزید. بعد بالا آورد. بعد لال شد. گوشی را گرفتم به شهلا گفتم: «شهلا خانوم! این حسین دو روز مریض بود. نمی‌خواست شما غصه بخورین. یواشکی آوردیمش اینجا یه کم بهتر...»

غرید: «پرستار لطیف هم که براش گرفتین؟! خب بمونین همون‌جا خوب بشین خالی بشین برین سر زندگی‌تون خوش باشین. به حسین بگو دیگه اسم منو نیاره. بهش بگو شرط ما رو بردی. فقط دیگه به من فکر نکن. برو خوشبخت شو!» فهمیدم دل و روده‌ی زن میزبان را مفصل کشیده بیرون، ته و توی همه چیز را درآورده و حتا رنگ لباس‌ها را هم می‌داند. عجیب بود! این یکی با تسلطی کامل با کلماتی دقیق حرف می‌زد، آن که در خانه بود جیغ می‌کشید و پاره می‌کرد و می‌زد و ضجه می‌کشید. و شب، آن شب با جیغ‌های دختری که اسمش یادم نیست صبح نمی‌شد. من توی بغل دختری داغ و آتش‌گرفته به سرنوشت فکر می‌کردم. پدرم در ذهنم نبود. سفر و جاده و عشق و زندگی و آینده، همه زاری دختری بود که حسین را دیوانه‌وار دوست داشت. آن شب فهمیدم چقدر دنیا شخمی و بی‌مرام است. آن سفر آخرین سفر ما بود. وقتی برگشتیم، از هم گسیختیم. جنگ هم شروع شده بود. حمید رفت ایتالیا و قهرمان جهان شد. من که پذیرشم از فرانسه باطل شده بود رفتم سراغ معلمی، مدتی بعد هم ازدواج کردم. علی معتاد شد، افتاد به هرویین. فقط پروبال سوخته‌ی گروه‌مان حسین بود که مدت‌ها ازش بی‌خبر بودیم. بعدها فهمیدیم فعالیت سیاسی‌اش را تشدید کرده. دیگر پیداش نکردیم. دیگر ندیدیمش. تابستان شصت اعدام شد.

---------

بخشی از یک داستان

October 26, 2016

سفر شرق

-------

دفتر را بستم. از پشت میزم پاشدم. گفت: «واااااه! چی شد یهو؟ کجا میری؟»

«میرم قدم بزنم. میرم خودمو خسته کنم از راه خیس عرق برگردم دوش بگیرم بشورم بشورم بشورم...»

خسته و دلزده‌ام. ویران از تکرار چکشی که تیک تاک تیک تاک توی سرم درجا زدن کوبید. من آدم راهم که در سال، هفت بار اقیانوس را طی می‌کردم، بی خستگی. خستگیش اما توی چشم‌ها و جمجمه‌ام پخش شد، و اشک و خون صورتم با دستمال و دست مهربان مهماندار هواپیما در دنگ دنگ ضربه‌ی درد و تاریکی آرام گرفت. آخ نگفتم. بقیه‌اش در آن اتاق تاریک صبح می‌شد. آن شب‌ها درد معنا نداشت، حالا تا دستم بهش می‌خورد دردم می‌آید. خسته و دلمرده‌ام. دلم زندگی می‌خواهد؛ دستی برای گرفتن، شانه‌ای برای گریستن، دلی برای باختن، لبی برای بوسیدن، حسی برای نوشتن و کار و خواندن و شعر و نگاه و راه... همین روزها چمدانم را می‌بندم به سوی نپال، بعد استرالیا، و بعد هند... همین زمستان، و نه وقتی دیگر. خیال واهی برگشتن به خاک پاک شهرم را برای همیشه از سرم بیرون می‌ریزم، گرچه نفس زده بودم تقلا کرده بودم چتری بر سرم گشوده شود. که تقریباً نصفه نیمه، شد. گرچه دل دل می‌زدم خودم را خرج دلم کنم. آخر، هر کسی خرج یک چیزی می‌شود؛ یکی دلش، یکی عقیده‌اش، یکی آرمانش، یکی تنش، یکی مرضش، یکی تصادفش، یکی اعتیادش، یکی لحظه‌اش، خلاصه یک جوری زندگیش را به فاک می‌دهد... من می‌خواستم خودم را خرج دلم کنم، با تمامی ثروت و فقرش، با تمامی فراز و فرودش؛ اما اینجا و این لحظه حالا خوب می‌دانم که سنگِ روی یخ می‌شوم؛ جوری که هرگز نتوانم خودم را ببخشم.  حالا وسوسه‌ی این، که از بالای سر کشورم بگذرم بی‌تابم کرده. هیجان دارم. می‌دانم که سفر حال و نگاه آدم را تازه می‌کند.

تو بگو

----

یک عالمه آسمان دارم

کجای خنده‌هات بریزم؟

خورشیدکم!

کجای لب‌هات؟


October 25, 2016

هست

-------

به همین قناعت کن. برای تو کافی ست. نیست؟


چرا دیشب تا صبح خواب تو را می‌دیدم؟ از سفر برگشته بودی. خسته ولی خوشحال. کمی روی تخت نشستی لباس‌هات را تا کردی گذاشتی روی هم، کمی با من راه آمدی در طول اتاق پذیرایی و حرف زدی، کمی لب طاقچه نشستی. بعد پاشدی آمدی کنار من روی مبل دراز کشیدی. پاهات را دراز کردی روی زانوهام. دست‌هام راه افتاد روی ساق‌هات. بعد خم شدم انگشت کله‌گنده‌ی پای راستت را بوسیدم. خندیدی. هیجان داشتم. برات حرف داشتم. تعریف داشتم. اما باز می‌خواستی بروی سفر. گفتم نیامده؟

خدا حافظ رویاهای خیالی و خالی.

October 24, 2016

درس پانزدهم؛

------

همیشه بین دو سنگ

گندم که هیچ

سنگ هم آسیاب می‌شود.

--------------------

خسته‌ام به شدت. خسته و دلزده از خستگی. احساس می‌کنم هرچقدر محکم هم که می‌بودم زیر اینهمه فشار یک جایی باید دخلم می‌آمد. چرا تا حالا نیامده؟ نمی‌دانم. در لحظه و نقطه‌ی خاصی از زندگی‌ام بر پرتگاه آخر ایستاده‌ام. اینهمه تا به حال استخوان‌هام نشکسته بود. درد بدی دارد این استخوان شکسته لای زخم. نه می‌خواهم نه می‌توانم. یادم آمد شبی را که با احمد شاملو و نصرت رحمانی به صبح رساندم، نصرت گفت: «من و احمد می‌‌بایس تو همون چهل سالگی مرده باشیم. چی شد که دووم آوردیم؟...»

شاملو روی قالی به پشتی تکیه داده بود، سرش را چند بار تکان داد: «همینطوره.»

جز آیدا، نصرت تنها کسی بود که اجازه داشت شاملو را به راحتی احمد خطاب کند.

October 20, 2016

اسم گل

-------

هرگز فراموشت نمی‌کنم.

 

October 18, 2016

خبر

-----

حافظ گفت سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش. این مصرع حضرتش بدجوری بار دارد. یعنی از یک جایی به بعد دیگر باید یاد بگیری، بفهمی، بدانی که برخی مسایل را به کل رها کنی. مثل تیری که آرش بر چله‌ی کمان نهاد و رها کرد، بی آن که خودش بداند تیر بر تنه‌ی بزرگ‌ترین درخت جهان نشست و مرز ایران و توران را تعیین کرد. اما خودش؟ پیکرش؟ پاره پاره شد. فردوسی می‌خواهد بگوید تبیین و تعیین مرز، آدم را پاره پاره می‌کند؟ می‌دانم. اگر فلسفه از چرایی زندگی حرف می‌زند، این یکی که اسمی براش ندارم از کجایی زندگی می‌گوید. یک روزگاری فلسفه رابطه‌ی شهروند و شهریار را تبیین می‌کرد. بعدها رسید به چرایی زندگی. چرایی زندگی مهم بوده؟ کجایی زندگی اهمیت نداشته؟ بشر اینهمه در زمان و مکان زندگی، سرگردانی کشیده، اما برای آن علمی تعریف نکرده. احتمالا تا آمده از کجایی زندگی‌اش سر دربیاورد از چرایی آن سر درآورده. فیلسوف شده. برخی هم کشیده‌اند به عرفان رفته‌اند توی پستو. بعضی هم سر از حکمت درآورده‌اند رفته‌اند لای کتاب. یک روز برات نوشتم سرگردانی قید زمان است، نه مکان. یادت هست؟ گلشیری به من گفت: «ندیدم هیچوقت در این سطوح بچرخی. تفنگ دورزن داری؟» دست‌هاش را به دورها گرفت و یکی از چشم‌هاش را بست. بعد خندید و گفت: «کجا؟» در جوابش چیزی گفتم که به قول علما در این مختصر نمی‌گنجد. بگذریم... برای تو اما تعریف کرده‌ام. امشب دیروقت دلم گرفته بود. کارگاه که تمام شد رفتم بیرون که از این وضعیت کمی خودم را نجات دهم. آسمان چنان ابری بود که ماه را ندیدم. گفتم چه اهمیت دارد؟ وقتی چوب بلندی ندارم که ابرها را کنار بزنم، زیر همین ابرها برای خودم ماه تصویر می‌کنم، بلدم، می‌سازم که در سیاهی نیفتم. به تو بارها گفته‌ام من از تاریکی و سیاه‌چاله می‌ترسم. دست خودم نیست. دلهره می‌گیرم. عاشق روشنی و نورم. برخلاف هدایت که مرگ‌آگاه بود، من عاشق زندگی‌ام. می‌دانی؟ قبر مزه‌ی مار و مور می‌دهد، زندگی نور می‌دهد. ولی بعضی وقت‌ها دست‌هام را می‌کنم توی جیب‌هام، می‌روم می‌روم می‌روم... و خیلی چیزها را نمی‌فهمم. آدم توقف نیستم. آدم تاریکی و پسله نیستم. یک روز باید برات تعریف کنم این حالم را. چرا؟ چون هستم. یعنی یا هستم یا نیستم. از تعلیق و ناروشنی می‌گریزم. می‌دوم به سویی که خورشید بدرخشد، می‌روم به سویی که خدا کند تو برابرم آغوش گشوده باشی. دیوانه‌ام؟ نه. روشنی‌ات صدام کرد. 

October 17, 2016

دست‌هات

------

دلم گرفته. با اینهمه خنده‌هات که صداش در گوشم هنوز می‌رقصد دارم به یک تنهایی هزارساله فکر می‌کنم که یک روز دست‌های تو ظرفی پرتقال پرپر شده گذاشت توی بغلم. من ظرف پرتقال را ندیدم، دست‌های تو را دیدم. و از همان روز تنها شدم. دیگر هیچکس زبان مرا نمی‌فهمد. هیچ دستی به مهربانی دست‌های تو نیست. و من دلتنگم. می‌دانی؟

October 15, 2016

بوی نان

------

فقط نان

به هزار دلیل بوی شرافت می‌دهد

و آغوش تو

بی‌دلیل چنان پر از بوی نان است

که آتش تنور

نفس‌هات را در تنم شعله می‌کشد

خورشیدکم!

چهار ساعت نوشته‌ام

و حالا گرسنه‌ام

یعنی چقدر عاشق توام؟

برای تو نوشته‌ام

برای مهربانی‌هات

و آن سه ظرف فیروزه‌ای

که روی میز کارم

مثل چشمه‌های معمایی

تعبیر قشنگ خوابم بود

راستی

چرا تمام آرزوهای من

در موهای تو گیر افتاده؟

چرا هرچه می‌نویسم

فقط تو می‌خوانی؟

چرا به هر جاده‌ای نگاه می‌کنم

تو داری می‌آیی؟

گل من!

تا به حال شده دوباره عاشق یک نفر بشوی؟

October 14, 2016

راه

-------

من چقدر عاشق توام؟

زیاد؟ کم؟ چه اهمیت دارد؟

مهم این است که جز تو

کسی برابر نگاه من راه نمی‌رود

عشق من!

مهم این است که ساقه‌های گندم زیباست

زیبا و بوسیدنی.October 13, 2016

درس چهاردهم؛

-------

میخ‌های تابوت جدایی را

عشقِ دوباره می‌کوبد

گفته بودم آدم فقط یک بار عاشق می‌شود؟

October 11, 2016

خود تو


 هزار سال پیش از میلاد  


106914339_n.jpg

October 8, 2016

سلام

------

دیگر از تردید هراسی نیست

مگر چقدر می‌توان سیاه پوشید؟

سوگوار پاییز و زمستان

تمام می‌شود، عشق من!

مگر چقدر اشک توی چشم‌های من بود؟

آدم از سرمای یک زمستان یاد می‌گیرد لباس گرم بپوشد

بعد دیگر تا شکوفه نبیند برهنه نمی‌شود

این خاصیت بهار است

و من بهار توام

گل کوچولو!

و تو

امانت چشم‌های منی تا ابد

می‌دانستی امروز چقدر شبیه مژه‌های توست؟